LAPORAN AKTIVITI PERSATUAN PEMBANTU PERUBATAN MALAYSIA

PENGGAL 2013/2014

 

 

1.       PENDAHULUAN

 

Bagi menyempurnakan amanah seterusnya, barisan Ahli Jawatankuasa Pusat (AJK) Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia (PPPM) bagi penggal 2013/2014 telah merangka beberapa perancangan, strategi dan matlamat untuk dicapai sebelum berakhir tahun 2014. AJK pada kali ini telah merancang beberapa agenda untuk memartabatkan lagi profesion Pembantu Perubatan mengetengahkan cadangan-cadangan untuk meningkatkan lagi profesionalisma Pembantu Perubatan, menganjurkan aktiviti-aktiviti dalam sekala besar seperti Sambutan Hari Pembantu Perubatan serta perancangan untuk mengadakan Konferens Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan 2015. Disamping agenda merancakkan aktiviti Koperasi serta Biro-biro turut diberi perhatian.

 

 

2.       PENTADBIRAN PERSATUAN

 

PPPM ditadbir oleh lima (5) orang Pegawai Ibupejabat untuk memastikan kelancaran operasi dan tadbir urus dengan berkesan. Seorang Pengurus dilantik bagi menjalankan kerja-kerja pengurusan secara sepenuh masa di Wisma Pembantu Perubatan, Jalan Reko, Kajang, Selangor.

 

Senarai Pegawai Ibupejabat PPPM

Pengerusi                                  :  Hj. Muhamad Diah bin Haji Koleh

Timbalan Pengerusi                  :  Hj. Mustafa bin Abd Majid

Setiausaha Agung                     :  Hj. Amin Zafri bin Abd Rahman

Penolong Setiausaha Agung     :  Hj. Ahmad Syamsul bin Hj. Rezali

Bendahari Agung                       :  Hj. Jaafar bin Md Shariff

 

Dua (2) orang Juruaudit telah dilantik untuk menjalankan kerja-kerja pengauditan bagi memastikan urusan PPPM berjalan mengikut peraturan khususnya yang berkaitan dengan tatacara pengurusan kewangan.

 

Senarai Juruaudit PPPM

Juruaudit 1                                 :  Hj. Wan Muhammad Azman bin Wan Abdullah

Juruaudit 2                                 :  Hj. Abdul Wahab bin Md Zin

 

 

3.       KEAHLIAN

 

Sehingga 31 Disember 2014, jumlah ahli PPPM adalah seramai3,816orang. Kadar penyertaan didapati sedikit meningkat. Justeru, usaha menambah keahlian PPPM, kesedaran dan minat dikalangan ahli profesion untuk melihat profesion Pembantu Perubatan terus maju, dinamik dan progresif perlu digerakkan dengan lebih agresif. Selangor antara negeri yang mencatatkan jumlah keahlian yang tertinggi diikuti Sarawak dan Perak. Manakala jumlah keahlian daripada negeri Perlis adalah yang terendah berikutan tiada cawangan ditubuhkan di sana. Walaupun jumlah keahlian bagi negeri Sabah turut rendah, angka ini tidaklah memberikan gambaran bahawa tahap penglibatan dan minat ahli profesion di Sabah dalam berpersatuan adalah amat rendah kerana mereka sebenarnya telah menyertai Persatuan Pembantu Perubatan Sabah atau Association of Medical Assistant Sabah (AMAS). Pecahan keahlian mengikut negeri bagi tempoh sehingga 31 Disember 2014 boleh dilihat pada Jadual 1 manakala cara pembayaran Yuran Keahlian adalah seperti pada Jadual 2.

 

Jadual 1: Bilangan keahlian mengikut negeri sehingga 31 Disember 2014

 

 

Negeri

Aktif

Tidak Aktif

Jumlah Ahli

Perlis

18

33

51

Kedah

128

124

252

Pulau Pinang

61

267

328

Perak

261

132

393

Selangor

204

245

449

W. Persekutuan

208

140

348

Kelantan

130

158

288

Terengganu

85

122

207

Pahang

149

120

269

Negeri Sembilan

61

59

120

Melaka

97

125

222

Johor

149

150

299

Sabah

41

42

83

Sarawak

126

381

507

 

 

Jumlah

3,816

 

 

 

Jadual 2: Pecahan mengikut cara pembayaran Yuran Keahlian

 

           

Cara

Bilangan Ahli Baru

Potongan Biro Angkasa

290

Tunai

3,473

Ahli seumur hidup

53

Jumlah

3,816

 

 

 

4.       CAWANGAN

 

Sehingga 31 Disember 2014, sebanyak sepuluh (10) negeri telah menubuhkan cawangan iaitu Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor.

 

 

 

5.       BIRO-BIRO

 

Biro Pendidikan

 

Selain daripada menggerakkan inisiatif dalam beberapa siri rundingan untuk merancakkan lagi program pendidikan, Biro Pendidikan turut mengadakan program-program latihan khususnya dalam bidang kajian untuk memantapkan dan melahirkan lebih ramai PPP yang berupaya mengetengahkan hasil-hasil kajian-kajian yang dapat memajukan profesion. Seramai 60 orang PPP telah terlibat di dalam dua siri bengkel yang telah dianjurkan oleh Biro Pendidikan seperti mana yang dapat dilihat pada Jadual 3.

 

 

 

 

Jadual 3: Program latihan yang dianjurkan

 

Program

Bilangan Peserta

            Bengkel Research Methodologi untuk PPP Bil. 1/2014

30 orang

            Bengkel Research Methodologi untuk PPP Bil. 2/2014

30 orang

Jumlah

60 orang

 

 

Biro Kebajikan

 

Pengwujudan Tabong Kebajikan Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia menjadi matlamat PPPM untuk membantu ahli-ahli yang kurang bernasib baik. Antara tujuan Tabong Kebajikan ini adalah;

i)       Memberi bantuan khidmat nasihat kepada ahli yang ingin meningkatkan kemahiran dan kepakaran profesional;

ii)      Memberi bantuan kepada ahli yang sakit berpanjangan;

iii)     Memberi sumbangan kepada ahli yang sakit dan memerlukan rawatan dalam wad.

iv)    Untuk membolehkan penama ahli atau waris yang sah mendapat bantuan apabila berlaku kematian ahli.

v)     Mengadakan program kemasyarakatan, kebajikan, lawatan sambil belajar bagi ahli.

vi)    Memberi sumbangan kepada ahli dan juga Pembantu Perubatan yang terlibat dengan bencana alam seperti banjir, kebakaran, kemalangan dan tanah runtuh.

 

Sehingga 31 Disember 2014, seramai 71 orang Pembantu Perubatan telah menerima sumbangan daripada Tabong Kebajikan PPPM yang kesemuanya berjumlah RM7,800.00 sebagaimana yang ditujukan pada Jadual 4.

 

Jadual 4: Sumbangan Tabong Kebajikan PPPM

 

Tahun

Bilangan  Penerima

Jumlah  Sumbangan

2013

 

 

  1. Faedah Masuk Wad Ahli Sakit

2 orang X RM200

RM400

  1. Sumbangan Kebakaran

1 orang X RM300

RM300

  1. Bantuan Banjir

 

 

                        Daerah Kemaman

22 orang X RM100

RM2,200

                        Daerah Kuantan

43 orang X RM100

RM4,300

2014

 

 

  1. Faedah Masuk Wad Ahli Sakit

3 orang X RM200

RM600

Jumlah

71 orang

RM7,800

 

 

 

Biro Ekonomi

 

Bagi menambah pendapatan ahli, Koperasi Pembantu Perubatan Selangor Berhad (KoPPSB) telah dipertanggungjawabkan untuk meneroka peluang menjana pendapatan melalui beberapa aktiviti, antaranya:

i)       Pendidikan/Latihan (Am dan Spesifik);

ii)      Latihan dalam Bidang ICT;

iii)     Pencucian Bangunan;

iv)    Membekal peralatan pakai buang dan buku perubatan.

 

Modal (kewangan) KoPPSB adalah daripada sumbangan modal syer anggota KoPPSB. Modal syer minima yang ditetapkan dibawah Undang-Undang Kecil KoPPSB bagi seseorang anggota adalah sebanyak RM500.00. Disamping itu, KoPPSB juga boleh menerima simpanan khas atau deposit daripada anggota.

 

KoPPSB bergerak dibawah landasan Undang-Undang Koperasi yang dikawal selian oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).

 

Pada ketika ini, Biro Ekonomi turut menawarkan produk-produk berikut kepada ahli-ahli profesion:

i)       Tali Leher;

ii)      Pin Tali Leher;

iii)     Baju Korporat; dan

iv)    Buku Panduan Berkhatan.

Bagi mempelbagaikan lagi produk-produk PPPM, Biro Ekonomi juga telah mengenalpasti produk-produk baharu yang akan diperkenalkan pada pertengahan tahun 2015.

 

 

6.       AKTIVITI-AKTIVITI

 

19 Julai 2013 @ Mesyarat AMT PPPM, Bil. 1 Penggal 2013/2014 di Wisma Pembantu Perubatan

·      Pemakluman barisan Pegawai Ibupejabat PPPM bagi penggal 2013/2014.

·      Ketetapan Mesyuarat Pegawai Ibupejabat dan AJK Pusat PPPM.

·      Peranan tugas Pegawai Ibupejabat mengikut perlembagaan Persatuan – Artikel 8 dan Artikel 9.

·      Jawatankuasa-jawatankuasa Khas.

·      Penghargaan kepada EXCO Penggal 2011/2012.

·      Perlantikan Pengerusi-Pengerusi Biro.

·      Pelantikan Ketua Editor Buletin Profesionku.

·      Perbincangan mengenai cadangan pembubaran cawangan-cawangan yang tidak aktif.

·      Kunjungan Hormat ke Pejabat KSU dan KPK.

·      Laman Sesawang PPPM.

·      Tindaksusul ke atas keputusan Mesyuarat Agung Kali Ke 13.

·      Penerbitan jurnal.

·      Bengkel penyediaan kertas kajian.

·      Kebajikan ahli.

·      Laporan kewangan.

·      Sistem fail.

·      Kod Etika semasa menghadiri mesyuarat.

·      Usul saguhati kepada Ahli Majlis Tertinggi.

·      Pusat Latihan PPPM.

 

24 Ogos 2013@ Mesyarat EXCO PPPM, Bil. 1 Penggal 2013/2014 di Wisma Pembantu Perubatan

·      Pindaan Perlembagaan.

·      Papan tanda wisma.

·      Laman sesawang PPPM.

·      Terma Rujukannya Biro Kebajikan.

·      Biro Pendidikan.

·      Pembentangan kertas cadangan penarafan ijazah sebagai berkaitan.

·      Bengkel Pemurnian Penjustifikasian Subjek.

·      Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan.

·      Konferens Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan 2013.

·      Penyeragaman aktiviti cawangan

·      Kertas Kerja Hari Pembantu Perubatan.

·      Kertas Cadangan Penarafan Ijazah Sebagai Berkaitan.

·      Pembentangan Laporan Biro-Biro.

·      Pembentangan Laporan Kewangan.

·      Pembentangan Laporan Aktiviti Ibupejabat dan Cawangan

·      Baju Korporat AMT dan EXCO.

·      Pendaftaran Perakuan Tahunan melalui sistem Bless.

·      Penyiaran dokumentari yang diterbitkan oleh PPPM.

·      Peruntukan tambahan Pusat Latihan PPPM.

 

November 2013 @ Mesyarat AMT PPPM, Bil. 2 Penggal 2013/2014 di Wisma Pembantu Perubatan

·      Penerbitan Buletin Profesionku.

·      Perbincangan mengenai tindakan pembubaran cawangan-cawangan yang tidak aktif.

·      Pendafataran 9 buah cawangan iaitu Kelantan, Pahang, Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor telah diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan.

·      Maklumbalas permohonan mengadakan kunjungan Hormat ke Pejabat KSU dan KPK.

·      Format Maklumbalas dan Tindakan Ke Atas Mesyuarat.

·      Cadangan Pelantikan Administrator Laman Sesawang PPPM.

·      Tindaksusul ke atas keputusan Mesyuarat Agung Kali Ke 13.

·      Penerbitan jurnal.

·      Bengkel penyediaan kertas kajian.

·      Kebajikan ahli.

·      Konferens Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan 2013.

·      Pembentangan Laporan Biro-Biro.

·      Pembentangan Laporan Kewangan.

·      Sewaan Bilik Kuliah Aras 1.

·      Sistem fail.

·      Majlis Pertemuan KSU KKM Bersama Wakil Persatuan/Kesatuan Sekerja KKM.

·      Sambutan Hari Pembantu Perubatan.

·      Pengurusan Wisma Pembantu Perubatan.

·      Pindaan Perlembagaan.

·      Wakil Persatuan sebagai Ahli Lembaga Pembantu Perubatan.

·      Penceramah daripada kalangan PPP.

 

2 Disember 2013 @ Mesyuarat Lembaga Pembantu Perubatan Kali Ke 57 di KKM Putrajaya

Pembentangan Cadangan Pengiktirafan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sains Kesihatan, Sains Sosial atau Setaraf Denganya sebagai bidang pengajian yang berkaitan dan boleh diikuti oleh PPP yang berdaftar. Mesyuarat telah besetuju menerima dua (2) Ijazah Sarjana Muda yang berkaitan dengan PPP, iaitu:

·      Sains Kesihatan (UNISEL); dan

·      Bachelor of Science Health Practice Development (Northumbria University).

 

15 Disember 2013 @ Mesyarat AMT PPPM, Bil. 3 Penggal 2013/2014 di Wisma Pembantu Perubatan

·      Persetujuan pelantikan Pengerusi-Pengerusi Biro.

·      Penerbitan Buletin Profesionku.

·      Mesyuarat Agung Cawangan.

·      Laman Sesawang PPPM.

·      Tindaksusul ke atas keputusan Mesyuarat Agung Kali Ke 13.

·      Penerbitan jurnal.

·      Bengkel penyediaan kertas kajian.

·      Pembentangan Laporan Biro-Biro.

·      Pembentangan Laporan Kewangan.

·      Sewaan Bilik Kuliah Aras 1.

·      Sistem fail.

·      Sambutan Hari Pembantu Perubatan.

·      Pengurusan Wisma Pembantu Perubatan.

·      Penceramah daripada kalangan PPP.

·      Fail SULIT.

·      Kedudukan penyandang Setiausha Kehormat.

·      Bencana Banjir dan kebajikan mangsa.

·      Program ijazah.

·      Takaful Perlindungan Rumah dan Alatan Rumah.

·      Program Australian Registry Emergency of Medical Technician (AREMT) akan dimasukkan ke dalam Buletin Profesionku.

·      Masalah pengambilan PPP di sektor perladangan.

·      Kemaskini Kepala Surat dan senarai AJK baru.

·      Cadangan kepada Agensi Pusat mengenai pelantikan Pengamal Pembantu Perubatan Bukan Tajaan untuk berkhidmat sebagai PPP di dalam Sektor Awam bagi menampung keperluan Perkhidmatan Awam.

·      Cadangan menaiktaraf latihan profesional Pembantu Perubatan setaraf Ijazah Sarjana Muda dibawah Program Pensiswazahan PPP.

·      Kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh bagi program pengajian pengkhususan yang dijalankan secara sepenuh masa sebagaimana yang dinikmati oleh kumpulan Pengurusan dan Profesional dipanjangkan kepada Kumpulan Pelaksana.

·      Cadangan melebar luas latihan profesional Pembantu Perubatan bertaraf Diploma ke Institut Pengajian Tinggi Awam.

·      Cadangan memperkemas, memantap dan memperkasakan peranan PPP di dalam Perkhidmatan Pre Hospital Care (PHC).

·      Cadangan mewujudkan cabang-cabang pengkhususan dan mengekalkan pengkhususan peranan PPP sebagaimana yang dilaksanakan di negara-negara maju.

·      Cadangan mengkaji semula dan menaiktaraf Program Penempatan Wajib dan menerima pakai sebagai sebahagian kaedah kenaikan pangkat.

 

11 Januari 2014 @ Mesyarat AMT PPPM, Bil. 4 Penggal 2013/2014 di Wisma Pembantu Perubatan

·      Laman Sesawang PPPM.

·      4 Penerbitan jurnal telah siap dan akan diedarkan.

·      Pembentangan Laporan Biro-Biro.

·      Pembentangan Laporan Kewangan.

·      Pengedaran Buletin Profesionku.

·      Sambutan Hari Pembantu Perubatan.

·      Kedudukan penyandang Setiausha Agung.

·      Proposal bagi menjalankan program AREMT.

·      Pelaksanaan operasi Perkhidmatan Pra Hospital.

 

19 – 18 Januari 2014 @ Mesyarat EXCO PPPM, Bil. 2 Penggal 2013/2014 di Wisma Pembantu Perubatan

·      Pindaan Perlembagaan.

·      Laman sesawang PPPM.

·      Cadangan Pengiktirafan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sains Kesihatan, Sains Sosial Dan Pengurusan Atau Setaraf Dengannya Sebagai Bidang Pengajian Berkaitan Dengan Profesion PPP.

·      Ijazah Sarjana Perubatan Kecemasan.

·      Penyeragaman aktiviti cawangan.

·      Maklumbalas Kertas Kerja Hari Pembantu Perubatan.

·      Pembentangan laporan Biro-Biro.

·      Pembentangan Laporan Kewangan.

·      Pembentangan Laporan Aktiviti Ibupejabat dan Cawangan.

·      Kedudukan penyandang jawatan Setiausaha Agung.

·      Baju Korporat.

·      Penyiaran dokumentari yang diterbitkan oleh PPPM.

·      Peruntukan tambahan Pusat Latihan PPPM.

·      Penubuhan Biro-Biro diperingkat cawangan.

·      Sambutan Hari Pembantu Perubatan.

·      2nd Clinical Conference of AMO 2014 di Sarawak.

·      Perlembagaan Persatuan yang baharu.

·      Peruntukan perbelanjaan.

·      Sewaan Aras Latihan, Wisma Pembantu Perubatan.

·      Penjualan produk yang menggunakan simbol/jenama dan logo PPPM.

·      Penganjuran program secara bersama dengan Kolej-Kolej Pembantu Perubatan.

·      Prosedur Operasi Standard (SOP) Pengkhatanan.

·      Hebahan dan publisiti aktiviti PPPM.

·      Penjualan Tali Leher.

·      Program Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan.

·      Penyeragaman surat dan dokumen.

·      Program AREMT.

                                                                                                

27 Januari 2014 @ Bengkel Penyediaan Kertas Kabinet Untuk Pertimbangan, Kelulusan Dan Pengiktirafan ‘Hari Pembantu Perubatan’ Oleh Kerajaan di Wisma Pembantu Perubatan

Bengkel ini telah dihadiri oleh Pegawai-Pegawai Ibupejabat PPPM, KKPPPSM dan LPP.

 

6 Mac 2014 @ Pembentangan Rang Undan-Undang Penolong Pengamal Perubatan kepada Ketua Pengarah Kesihatan di KKM, Putrajaya

Rang Undang-Undang ini telah dibentang dan persetujuan KPK diperolehi. Seterusnya akan dibentang kepada YB Menteri Kesihatan. Persatuan diwakili Timbalan Pengerusi.

 

10 Mac 2014 @ Majlis Sambutan Hari Pembantu Perubatan di Tanjung Aru Resort, Kota Kinabalu, Sabah

Sabah telah dipilih sebagai tuan rumah untuk Majilis Sambutan peringkat Kebangsaan. Majlis dirasmikan oleh KSU KKM. Semua Pegawai Ibupejabat telah hadir.

 

24 Mac 2014 @ Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan LPP di KKM Putrajaya

Mesyuarat diwakili Timbalan Pengerusi PPPM. Antara agendi yang dibincangkan adalah isu-isu berkaitan Profesion PPP.

 

5 April 2014 Mesyarat AMT PPPM, Bil. 5 Penggal 2013/2014 di Wisma Pembantu Perubatan

·      Pelantikan AJK Biro.

·      Bengkel penyediaan Kertas Kajian.

·      Sewaan Aras Latihan.

·      Buletin Profesionku.

·      Sambutan Hari Pembantu Perubatan.

·      Kedudukan Setiausaha Agung.

·      Bencana banjir.

·      Cadangan Pengiktirafan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sains Kesihatan, Sains Sosial atau Setaraf Denganya sebagai bidang pengajian yang berkaitan dan boleh diikuti oleh PPP yang berdaftar.

·      Program Akreditasi AREMT.

·      Masalah pengambilan PPP di sektor peladangan.

·      Bengkel Pengstrukturan Perkhidmatan Penjagaan Pra Hospital.

 

5 April 2014 @ Bengkel Penstrukturan Semula Serta Hala Tuju Baharu Lembaga Pembantu Perubatan, KKM di Wisma Pembantu Perubatan

Membincangkan struktur Carta Organisasi Cawangan Penolong Pegawai Perubatan, Bahagian Amalan Perubatan KKM.

 

6 April 2014 @ Mesyuarat Penambahbaikan Kertas Cadangan Ijazah Berkaitan Profesion PPP

Kertas Cadangan dikemaskini untuk dibentang kepada Mesyuarat LPP.

 

9 April 2014 @ Mesyuarat Gubalan Akta Penolong Pengamal Perubatan di LPP

Penambahbaikan setelah dibentang kepada Ketua Pengarah Kesihatan.

 

11 April 2014 @ Majlis Sambutan Hari Pembantu Perubatan Peringkat Negeri Selangor

Ibupejabat Persatuan diwakili oleh Timbalan Pngerusi dan Setiausaha Agung.

 

12 April 2014 @ Bengkel Pemurnian Kertas-Kertas Cadangan di Wisma Pembantu Perubatan

Timbalan Pengerusi dan Setiausaha Agung telah mewakili PPPM untuk membentangkan cadangan-cadangan seperti berikut:

·      Pengiktirafan Ijazah Sarjana Muda Dalam Bidang Sains Kesihatan, Sains Sosial Dan Pengurusan Atau Setaraf Dengannya Sebagai Bidang Pengajian Berkaitan Dengan Profesion PPP.

·      Pertimbangan Khas (One Off) Kelayakan Ijazah Sarjana Muda Dalam Pelbagai Bidang Yang Telah Diikuti Oleh PPP Sebelum Berkuatkuasa Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2006 Untuk Urusan Pemangkuan Dan Kenaikan Pangkat Jawatan PPP Gred U42.

 

5 April 2014 @ Bengkel Penstrukturan Semula Serta Hala Tuju Baharu Lembaga Pembantu Perubatan, KKM di Wisma Pembantu Perubatan

Membincangkan struktur Carta Organisasi Cawangan PPP, Bhg. Amalan Perubatan KKM.

 

21 April 2014 @ Mesyuarat Lembaga Pembantu Perubatan Kali Ke 58 di KKM, Putrajaya

Pembentangan Cadangan Pengiktirafan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sains Kesihatan, Sains Sosial atau Setaraf Denganya sebagai bidang pengajian yang berkaitan dan boleh diikuti oleh PPP yang berdaftar. Mesyuarat telah bersetuju menerima 4 lagi Ijazah Sarjana Muda yang berkaitan dengan PPP, iaitu:

·      Sains Sukan (UM);

·      Dietetik (UKM);

·      Bio Perubatan (UKM); dan

·      Sains Sosial (Psikologi).

 

 

 

 

3 Mei 2014 @ Mesyarat EXCO PPPM, Bil. 3 Penggal 2013/2014 di Wisma Pembantu Perubatan

·      Cadangan Pengiktirafan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sains Kesihatan, Sains Sosial atau Setaraf Denganya sebagai bidang pengajian yang berkaitan dan boleh diikuti oleh PPP yang berdaftar.

·      Perbincangaan mengenai pertemuan dengan Pembantu Perubatan daripada Sektor Swasta.

·      Pembentangan Laporan Biro-biro.

·      Pembentangan Laporan Kewangan.

·      Pembantangan Laporan Ibupejabat dan Cawangan.

·      Pelantikan penyandang Penolong Setiausaha iaitu Tn. Hj. Amin Zafri bin Abd Rahman untuk mengisi kekosongan jawatan Setiausaha Agung.

·      Pelantikan Tn. Hj. Ahmad Syamsul bin Hj. Rezali untuk mengisi kekosongan jawatan Penolong Setiausaha Agung.

·      Penyiaran dokumentari yang diterbitkan oleh PPPM.

·      Sumbangan untuk Sambutan Hari Pembantu Perubatan.

·      Sewaan Aras Latihan Wisma Pembantu Perubatan.

·      Penjualan produk-produk yang menggunakan simbol atau jenama dan logo PPPM.

·      Penganjuran program secara bersama dengan Kolej-kolej Pembantu Perubatan.

·      Penyeragaman surat dan dokumen.

·      Program AREMT.

 

8 Mei 2014 @ Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Profesion Penolong Pegawai Perubatan 1/2014 di KKM, Putrajaya

Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan wakil Biro Pendididikan telah menghadiri mesyuarat ini bagi membincangkan perkara-perkara berikut:

·      Penyeragaman Struktur Organisasi.

·      Program Kesihatan Awam

-     Sub-kepakaran tertinggal disebabkan kekurangan PPP.

-     Halatuju & masa depan.

-     Pemahaman berkaitan Kesihatan Awam yang ada unjuran kepada tenaga manusia.

-     Penempatan mengikut kepakaran dan Program

-     Rehab Technician (Prosthesis).

·      Perjawatan – perbincangan peringkat negeri.

·      Kertas Cadangan.

-     Struktur dan gelaran jawatan PPP (nomenclature & clinical administrator)

-     Kertas cadangan bayaran insentif khas Neurofisiologi.

-     Terma Rujukan (TOR) Jawatankuasa Pembangunan Profesion.

-     Cadangan pertimbangan ijazah tidak berkaitan secara one-off bagi tujuan urusan kenaikan pangkat.

·      Ijazah Sarjanah Muda Sains Forensik (USM)

·      Kertas Halatuju (Perubatan)

·      Kajian Semua Peranan, Tugas & Tanggungjawab PPP.

·      Akta dan Peraturan-Peraturan Pembantu Perubatan

 

12 Mei 2014 @ Perbincangan mengenai Kursus Ulangkaji Pembantu Hospital Estet di LPP

Perbincangan mengenai penganjuran kursus ini telah diadakan diantara Pengerusi PPPM dengan KPPP.

 

14 Mei 2014 @ Pemilihan pelajar (PPP) bagi pengambilan 2014 Pengajian Sarjana Muda Sains Kecemasan di Fakulti Perubatan UKM

3 orang wakil Persatuan terlibat dalam pemilihan pelajar yang telah diterima melalui UPU. Jumlah pelajar seramai 10 orang dimana 2 daripadanya tidak hadir manakala 7 hadir di  Pusat Perubatan UKM dan seorang di Cawangan di Sabah.

24 Mei 2014 @ Mesyuarat Kertas kerja Ijazah yang ditakrif tidak berkaitan oleh LPP di Wisma Pembantu Perubatan

Menyuarat bertujuan menyemak dan memantapkan kertas kerja yang disediakan oleh Kesatuan sebelum dihantar kepada Ketua Pengarah Kesihatan KKM.

 

6 Jun 2014 @ Perbincangan antara Pegawai-Pegawai Ibupejabat PPPM dengan KKPPPSM

Perbincangan adalah berkisar kepada isu surat yang dikemuakkan kepada Ketua Pengarah Kesihatan KKM yang disiarkan di laman media sosial. PPPM dan KKPPPSM telah membuat keputusan agar semua isu yang berkaitan PPP hendaklah disalurkan melalui KKPPPSM dan PPPM. Peringatan juga diberikan kepada KPPP untuk menjaga kerahsiaan surat-surat rasmi khususnya yang boleh mencetuskan suasana tidak harmoni dan kontroversi.

 

10 Jun 2014 @ Sesi perbincangan dengan KPPP di LPP, KKM

Timbalan Pengerusi telah mengadakan pertemuan dengan KPPP bagi membincangkan perkara-perkara berikut:

·      Kursus Ulangkaji Peperiksaan Pembantu Hospital Estet.

·      Motivasi PPP pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan.

·      Kertas cadangan pertimbangan secara one off bagi tujuan kenaikan pangkat kepada siswazah yang memiliki ijazah dalam bidang yang tak berkaitan.

 

16 Jun 2014 @ Perbincangan mengenai Pakaian Seragam PPP di dalam Perkhidmatan ‘Pre-Hospital’ di Hospital Ampang

KKM bercadang memperkenalkan Pakain Seragam berbentuk baharu kepada PPP dalam Perkhidmatan Pra-Hospital sesuai dengan keadaan kerja di luar hospital. Telah dapat maklumat awal untuk PPPM/KoPPSB menjadi pembekal pakaian seragam bentuk baharu.

 

23 – 24 Jun 2014 @ Mesyuarat Halatuju PPP dalam Perkhidmatan Kesihatan KKM dan Program Diploma Pembantu Perubatan oleh Kolej Swasta

Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan Pengerusi Biro Pendididikan telah hadir mewakili PPPM bagi membincangkan perkara-perkara berikut:

·      Halatuju Profesion PPP dlm tempoh 10 tahun (2014-2024).

-     Implikasi PPP on ‘developed nation’.

-     Diploma ke Ijazah, Masters dan Phd.

-     Peranan di dalam aktiviti Promotif, Preventif, Kuratif & Rehabilitatif.

·      Latihan.

-     Kurikulum.

-     Garispanduan latihan.

-     Pemantauan Kolej/Program.

-     Moratorium Program PP IPTS.

 

26 Jun 2014 @ Program CME PPP di HKL

Timbalan Pengerusi dan wakil Biro Pendidikan telah hadir mewakili PPPM untuk membincangkan:

·      Penubuhan PPPM Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

·      Ceramah Halatuju Profesion.

 

26 Jun 2014 @ Pembentangan Perkhidmatan Pra Hospital di KKM

Timbalan Pengerusi dan Setiausaha Agung telah hadir mewakili PPPM untuk sesi pembentangan ini kepada Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan) di pejabatnya. Perkara-perkara yang dibentangkan adalah:

·      Pemanduan Ambulans – modul pemeriksaan ambulans & safe driving.

·      Pakaian Seragam termasuk kasut.

·      Perlindungan Takaful (insurans).

5 Julai 2014 Mesyarat AMT PPPM, Bil. 6 Penggal 2013/2014 di Wisma Pembantu Perubatan

·      Penubuhan PPPM Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

·      Perwartaan Hari Pembantu Perubatan.

·      Perkhidmatan Pra-Hospital.

·      Surat kepada OUM, UNISEL & Asian Metropolitan University (Masterskill).

·      KPJ Healthcare & UNISZA Terengganu.

·      Biro Pendidikan:

-     Bengkel Research Methodology.

-     Konferens Kebangsaan PPP 2015.

·      Penyediaan Terma Rujukan (TOR) Biro Ekonomi.

 

17 Julai 2014 @ Sesi Perjumpaan dengan wakil AREMT (Malaysia) di Wisma Pembantu Perubatan

Pihak AREMT mohon surat perakuan daripada Persatuan supaya PPP yang memilih untuk kursus ini boleh mendapat pinjaman MARA. Surat perakuan telah diberikan.

 

21 – 23 Julai 2014 @ Bengkel Halatuju Profesion PPP di Wisma Pembantu Perubatan

Bengkel ini melibatkan wakil-wakil PPP daripada perkhidmatan Kesihatan seluruh negara dan wakil PPPM serta KKPPPSM. Tuan Hj. Mansor J.A. Fenner dan Tuan Hj. Dr. Alias bin Mahmud turut dijemput sebagai fasilitator. PPP daripada 11 displin telah hadir untuk menetapkan peranan dalam perkhidmatan terkini mengikut disiplin masing-masing.

 

23 Julai 2014 @ Sesi Pencerahan Mengenai Peranan PPP di Agensi-Agensi Luar KKM di Wisma Pembantu Perubatan

Perbincangan berkisar kepada peranan yang boleh dimainkan PPP khususnya dalam konteks perkhidmatan kecemasan di Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Jabatan Pertahanan Awam Malaysia.

 

24 Julai 2014 @ Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan, LPP, KKM

Timbalan Pengerusi hadir mewakili PPPM. Antara perkara yang diputuskan adalah:

·      Moratorium Diploma Kolej Swasta perlu ditangguh sahingga kajian terperinci diadakan.

·      Ijazah Sains Klinikal Pembantu Perubatan oleh OUM.

 

4 Ogos 2014 @ Mesyuarat Jawatankuasa Penaja Konferens PPP 2015 di Melaka

Timbalan Pengerusi dan Setiausaha Agung telah hadir mewakili PPPM bagi memberikan pandangan kepada Ahli Jawatankuasa Penganjur untuk memulakan gerak kerja. Timbalan Pengerusi memaklumkan bahawa Ibupejabat telah bersetuju memilih Melaka sebagai tuan rumah bagi konferens peringkat Kebangsaan tahun 2015. Tarikh dan tempat konferens telah dibincang untuk membawa cadangan ke Mesyuarat Jawatankuasa Penubuhan kelak.

 

9 Ogos 2014 @ Mesyuarat Jawatankuasa Penubuhan Konferens PPP 2015 di Wisma Pembantu Perubatan

Perkara-perkara yang dibincangkan di dalam mesyuarat adalah mengenai tarikh dan tempat konferens serta penubuhan Jawatankuasa Pusat & Jawatankuasa Kerja. Mesyuarat Pertama Jawatankuasa Pusat akan diadakan pada 6 September 2014 di KK Peringgit Ayer Keroh, Melaka.

 

19 Ogos 2014 @ Ceramah Peranan Persatuan dalam membangun Profesion PPP dalam Perkhidmatan Kesihatan

Ceramah telah disampaikan kepada peserta-peserta Kursus Pra Pesaraan PPP dlm perkhimatan Kesihatan KKM.

 

19 Ogos 2014 @ Jamuan Perpisahan Ketua Penolong Pegawai Perubatan

Majlis telah diadakan di Restoran Horizon Garden, Bandar Baru Bangi untuk meraikan persaraan Tn. Hj. Mohd Yusoff bin Ibrahim. Seramai 21 orang wakil Persatuan, Kesatuan dan LPP telah hadir.

 

23 – 24 Ogos 2014 @ Kursus Ulangkaji PHE di Sandakan, Sabah

Seramai 35 peserta daripada kalangan Pembantu Hospital Estet yang bertugas Sabah telah menghadiri kursus ini yang diadakan di Kolej Kejururawatan Sandakan, Sabah. Yuran kursus adalah ditanggung oleh peserta. Kursus ini dianjurkan oleh PPPM dengan kerjasama LPP dan Persatuan PHE Sabah (SEDA).

 

5 – 7 September 2014 @ Bengkel Research Methodologi untuk Penolong Pegawai Perubatan Bil. 1/2014

Bengkel selama 3 hari diadakan di Aras Latihan, Wisma Pembantu Perubatan, Yuran kursus (termasuk makan & minum) dibiayai oleh PPPM & KKPPPSM.

 

5 September 2014 @ Lawatan Kunjungan Hormat Sekretariat LPP, Pegawai Tertinggi PPPM dan KKPPPSM ke Pusat Perubatan UKM, Cheras

Membincang isu-isu berkaitan Program Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan.

 

24 – 25 September 2014 @ Mesyuarat Ketua Penolong Pegawai Perubatan Negeri Bil. 2/2014 di KKM, Putrajaya

Pengerusi dan Timbalan Pengerusi mewakili PPPM hadir ke mesyuarat ini bagi membincangkan isu-isu berkaitan pengurusan profesion PPP.

 

20 September 2014 @ Mesyarat EXCO PPPM, Bil. 4 Penggal 2013/2014 di Wisma Pembantu Perubatan

·      Ijazah Sarjana Muda Sains Forensik.

·      Pengambilan pelajar program Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan.

·      Perjawatan PPP Gred U41.

·      Slide Presentation PPPM.

·      Penerbitan Buletin Profesionku.

·      Nama Perkhidmatan Profesion dan Standard Akreditasi.

·      Pembentangan Laporan Biro-biro.

·      Pembentangan Laporan Kewangan.

·      Pebentangan laporan aktiviti Ibupejabat dan Cawangan.

·      Mesyuarat Agung DwiTahunan Cawangan dan Pusat.

·      Sambutan Hari Pembantu Perubatan dan pemilihan Tokoh Pembantu Perubatan.

·      Konferens Kebangsaan PPP 2015.

 

3 Oktober 2014 @ Simposium Penolong Pegawai Perubatan Pelatih Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Sultan Azlan Shah, Ulu Kinta Perak

Ceramah bertajuk “Memartabatkan Profesion Penolong Pegawai Perubatan” disampaikan oleh Penolong Setiausaha Agung PPPM.

 

11 Oktober 2014 @ Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Konferens Bil. 2/2014

Mesyuarat membincangan perancangan dan tindak susul penganjuran konferens.

 

13 Oktober 2014 @ Mesyuarat membincang Kertas Cadangan Program Ijazah Kesihatan Awam bagi Penolong Pegawai Perubatan di KKM, Putrajaya

Mesyuarat ini diselaraskan oleh LPP dengan kerjasama Bahagian Kesihatan Keluarga, KKM. Beberapa IPTA dan IPTS turut dijemput hadir.

 

 

 

14 Oktober 2014 @ Kursus Teknikal Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 Bil. 2/2014 di Hotel City Villa, Kuala Lumpur

Timbalan Pengerusi hadir memberi ceramah bertajuk “Perkembangan Profession PPP” kepada peserta.

 

16 Oktober 2014 @ Mesyuarat pemurniaan Kertas Cadangan Pewujudan Jawatan dan Senarai Tugas dan Tanggungjawab Ketua Penolong Pegawai Perubatan Negeri (KPPPN)

Timbalan Pengerusi hadir mewakili PPPM bagi membincangkan cadangan tersebut disamping mengemukakan cadangan tambahan iaitu berkaitan penetapan KPI.

 

20 Oktober 2014 @ Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Program Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan, Pusat Perubatan UKM, Cheras

Mesyuarat berkala yang diadakan setiap Tiga (3) bulan sekali bagi membincangkan perkembangan terkini program ini. PPPM diwakili oleh Timbalan Pengerusi dan Pengerusi Biro Pendidikan.

 

19 – 26 Oktober 2014 @ F1M Shell Advance Malaysia Motorcycle Grand Prix Sepang 2014

Persatuan menghantar seramai 15 orang PPP untuk bertugas sebagai anggota Pasukan Kecemasan sepanjang acara perlumbaan berlangsung. Penglibatan PPPM adalah atas jemputan ‘Malaysian Society of Motorsports & Traffic Medicine’.

 

29 Oktober 2014 @ Taklimat Rang Undang-Undang Penolong Pengamal Perubatan kepada YB Menteri Kesihatan

Timbalan Pengerus telah menghadiri taklimat ini bagi mendapatkan persetujuan YB Menteri Kesihatan sebelum dikemukakan kepada Pejabat Peguam Negara.

 

31 Oktober 2014 @ Mesyuarat bersama Jabatan Perkhidmatan Awam membincang isi Penolong Pegawai Perubatan di KKM, Putrajaya

Pengerusi mewakili PPPM telah hadir untuk membincangkan isu-isu berikut:

·      Kaedah Kenaikan Pangkat PPP Gred U36 ke U42, U 44, U48, U52 dan U54.

·      Lantikan PPP daripada graduan Kolej MASHA.

 

9 November 2014 Mesyarat AMT PPPM, Bil. 7 Penggal 2013/2014 di Wisma Pembantu Perubatan

·      Penubuhan PPPM Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

·      Sambutan Hari Pembantu Perubatan.

·      Pertukaran nama penyandang jawatan Setiausaha Agung.

·      Bantuan Bencana.

·      Penggubalan Rang Undang-Undang PPP.

·      Pembentangan Cadangan Pengiktirafan Ijazah Sarjana Muda sebagai berkaitan dengan Peranan, Skop Tugas dan Tanggungjawab PPP.

·      Perjumpaan dengan UniSZA.

·      Cadangan untuk mengadakan program Ijazah Sarjana Muda untuk PPP oleh Fakulti Perubatan UIA.

·      Perkhidmatan Wifi di Wisma Pembantu Perubatan.

·      Ijazah Primary Health Care oleh OUM.

·      Peranan PPP dalam JPAM serta Bomba dan Penyelamat Malaysia.

·      Pembentangan Laporan Bir-Biro..

·      Pembentangan Laporan Kewangan.

·      MOU antara PPPM dengan KoPPSB berhubung urusan penyewaan Aras Latihan dan aktiviti yang berkaitan dengannya.

·      Road Show.

·      Program Majlis Berkhatan di Penjara Kajang pada 23 Novemver 2014.

15 November 2014 @ Bengkel Penyediaan Slide Profesion PPP di Wisma Pembantu Perubatan

Biro Pendidikan bersama Pegawai-Pegawai Ibupejabat menyediakan slide berkaitan Profesion PPP.

 

18 November 2014 @ Mesyuarat Kertas Cadangan Program Ijazah Kesihatan Awam bagi Penolong Pegawai Perubatan di KKM, Putrajaya

Pembentangan cadangan ini telah disampaikan kepada beberapa IPTA.

 

19 November 2014 @ Mesyuarat Pengubalan Peraturan-Peraturan Rang Undang-Undang Penolong Pengamal Perubatan

Timbalan Pengerusi telah hadir mewakili PPPM.

 

21 November 2014 @ Mesyuarat Persediaan Sambutan Hari PP Kali Ke 4 di KKM, Putrajaya

Sekretariat LPP selaku Urus Setia bagi Sambutan Hari Pembantu Perubatan 2015. Turut serta sebagai penganjur bersama adalah PPPM, KKPPPSM, SAMOA dan AMAS. Mesyuarat ini seterusnya membuat keputusan membentu Jawatankuasa Penganjur. PPPM diwakili oleh semua Pegawai Ibupejabat.

 

23 November 2014 @ Program Majlis Berkhatan anak-anak anggota Penjara Kajang, Sg. Jelok, Kajang

Seramai 6 orang PPP terasuk beberapa orang Pegawai Ibupejabat PPPM telah menyertai Program ini yang telah berjaya mengkhatankan 24 orang kanak-kanak.

 

1 – 4  Disember 2014 @ Pameran Kerjaya dan Karnival Akademik Pesta Konvokesyen ILKKM 2014

Peonolong Setiausaha Agung PPPM telah melaksanakan Pameran ini.

 

2 Disember 2014 @ Aktiviti Turun Padang di Negeri Melaka ‘Ceramah Hala Tuju Profesion PPP

Ceramah dan dialog dijayakan oleh anggota Biro Pendidikan dan Pegawai-Pegawai Ibupejabat.

 

6 Disember 2014 @ Seminar Penolong Pegawai Perubatan Peringkat Negeri Pulau Pinang

Timbalan Pengerusi menghadiri Seminar sehari ini di Hospital Pulau Pinang mewakili PPPM.

 

7 Disember 2014 @ Majlis Dialog Halatuju Profesion PPP peringkat Negeri Kedah/Perlis di Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar

Timbalan Pengerusi dan Setiausaha Agung telah membentangkan beberapa topik berhubung pemerkasaan profesion khususnya berkitan pengijazahan PPP.

 

8 Disember 2014 @ Kursus Teknikal Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 Bil.4/2014 di Hotel Grand Puteri, Kuala Terengganu

Ceramah Perkembangan dan Halatuju Profesion Penolong Pegawai Perubatan serta Dialog di laksanakan olih Timbalan Pengerusi PPPM.

 

12 Disember 2014 @ Mesyuarat Persediaan Sambutan Hari Pembantu Perubatan Peringkat Kebangsaan 2015

Mesyuarat diwakili semua Pegawai Ibupejabat.

 

 

 

14 – 16 Disember 2014 @ Bengkel Research Methodologi Untuk Penolong Pegawai Perubatan BIL. 2/2014

Bengkel selama 3 hari diadakan di Aras Latihan, Wisma Pembantu Perubatan. Yuran kursus (termasuk makan dan minum) dibiayai oleh PPPM dan KKPPPSM.

 

19 Disember 2014 @ Mesyuarat membincang Isu berkaitan ‘Bachelor of Science Healthcare Practice Developmeny’ MASHA

Timbalan Pengerusi dan Setiausaha Agung menghadiri mesyuarat ini bagi membincangkan isu berkaitan pengiktirafan program oleh Agensi Pusat dan Pihak Berkuasa Melantik.

 

20 Disember 2014 @ Majlis Berkhatan Beramai-ramai PPRT Pinggiran Bukit Jalil

Seramai 12 orang PPP termasuk beberapa orang Pegawai Ibupejabat telah berjaya mengkhatankan 52 orang kanak-kanak. Program ini dianjurkan oleh MPPWP Zon Bandar Tun Razak.

 

 

7.       RUMUSAN

 

Barisan Ahli Jawatankuasa Pusat bagi penggal 2013/2014 telah menunjukkan komitmen untuk menjayakan amanah sebagaimana yang telah diberikan.AJK Pusat merakamkan penghargaan dan  terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama dan menghulurkan sumbangan dalam menjayakan aktiviti-aktiviti PPPM.  Sama-samalah kita berdoa semoga profesion kita terus diberikan pengiktirafan, kekal relevan dan berada pada satu yang yang boleh dibanggakan, InsyaAllah.  Kenangkanlah jasa-jasa sumbangan pejuang-pejuang yang terdahulu dan terus memberikan sokongan yang padu bagi memantapkan lagi kesepakatan, kemuafakatan, perpaduan dan  kerjasama diantara warga PPP. Barisan AJK Pusat PPPM 2013/2014 mengharapkan agar AJK Pusat PPPM bagi Penggal 2015/2016 akan meneruskan agenda untuk memartabat dan memperkasakan profesion dan berusaha untuk meningkatkan bilangan keahlian.

 

Tahniah juga diucapkan kepada Pegawai-Pegawai Ibupejabat kerana telah menjalankan kewajipan mereka dengan cemerlang, selaras dengan Fasal 9 Perlembagaan PPPM. Barisan Pegawai-Pegawai Ibupejabat baharu yang terdiri daripada pelbagai peringkat dengan pengalaman yang ada dilihat begitu mantap dalammendayakan lagi PPPM untuk memainkan peranannya.

 

 

          Disediakan oleh :

 

 

          AMIN ZAFRI BIN ABD RAHMAN

          Setiausaha Agung

          Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia

 

LAPORAN AKTIVITI PERSATUAN PEMBANTU PERUBATAN MALAYSIA

PENGGAL 2017/2018

 

 

1.       PENDAHULUAN

 

Bagi menyempurnakan amanah seterusnya, barisan Ahli Jawatankuasa Pusat (AJK) Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia (PPPM) bagi penggal 2017/2018 telah merangka beberapa perancangan, strategi dan matlamat untuk dicapai sebelum berakhir penggal memegang jawatan. AJK pada kali ini telah merancang beberapa agenda untuk memartabatkan lagi profesion Pembantu Perubatan dalam mengetengahkan cadangan-cadangan untuk meningkatkan lagi profesionalisma Pembantu Perubatan, menganjurkan aktiviti dalam sekala besar seperti Konferens Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan 2019. Disamping itu, agenda merancakkan aktiviti Koperasi serta Biro-biro turut diberi perhatian.

 

 

2.       PENTADBIRAN PERSATUAN

 

PPPM ditadbir oleh lima (5) orang Pegawai Ibupejabat untuk memastikan kelancaran operasi dan urus tadbir dengan berkesan. Seorang Pengurus dilantik bagi menjalankan kerja-kerja pengurusan secara sepenuh masa di Wisma Pembantu Perubatan, Jalan Reko, Kajang, Selangor.

 

Senarai Pegawai Ibupejabat PPPM

Pengerusi                                  :  Hj. Yahaya bin Jaafar

Timbalan Pengerusi                  :  Hj. Md Diah bin Hj. Koleh

Setiausaha Agung                     :  Hj. Amin Zafri bin Abd Rahman

Penolong Setiausaha Agung     :  Saiful-Lizan bin Mohammed

Bendahari Agung                       :  Hj. Jaafar bin Md Shariff

 

Dua (2) orang Juruaudit telah dilantik untuk menjalankan kerja-kerja pengauditan bagi memastikan urusan PPPM berjalan mengikut peraturan khususnya yang berkaitan dengan tatacara pengurusan kewangan.

 

Senarai Juruaudit PPPM

Juruaudit 1                                 :  Hj. Wan Muhammad Azman bin Wan Abdullah

Juruaudit 2                                 :  Hj. Abdul Wahab bin Md Zin

 

 

3.       KEAHLIAN

 

Sehingga 31 Mac 2019, jumlah ahli PPPM adalah seramai 6,022 orang dimana 52 orang berstatus Ahli Seumur Hidup manakala seramai 1,797 berstatus Ahli Berhak dan 4,225 berstatus tidak aktif. Kadar penyertaan didapati sedikit meningkat. Justeru, usaha menambah keahlian PPPM dengan meningkatkan kesedaran dan minat dikalangan ahli profesion untuk melihat profesion Pembantu Perubatan terus maju, dinamik dan progresif perlu digerakkan dengan lebih agresif.

 

Selangor antara negeri yang mencatatkan jumlah keahlian yang tertinggi diikuti Perak dan Sarawak. Manakala jumlah keahlian daripada negeri Perlis adalah yang terendah. Walaupun jumlah keahlian bagi negeri Sabah turut rendah, angka ini tidaklah memberikan gambaran bahawa tahap penglibatan dan minat ahli profesion di Sabah dalam berpersatuan adalah amat rendah kerana mereka sebenarnya telah menyertai Persatuan Pembantu Perubatan Sabah atau AMAS dan Persatuan Penolong Pegawai Perubatan Sarawak. Pecahan keahlian mengikut negeri bagi tempoh sehingga 31 Mac 2019 boleh dilihat pada Jadual 1 manakala cara pembayaran Yuran Keahlian adalah seperti pada Jadual 2.

 

Jadual 1: Bilangan keahlian mengikut negeri sehingga 31 Mac 2019

 

 

Negeri

Aktif

Tidak Aktif

Jumlah Ahli

Perlis

22

54

76

Kedah

69

329

398

Pulau Pinang

89

419

508

Perak

206

445

651

Selangor

288

535

823

W. Persektuan

140

393

533

Kelantan

156

263

419

Terengganu

102

185

287

Pahang

259

323

582

Negeri Sembilan

146

92

238

Melaka

181

232

413

Johor

143

355

498

Sabah

15

91

106

Sarawak

33

509

542

 

 

Jumlah

6,074

 

 

 

Jadual 2: Pecahan mengikut cara pembayaran Yuran Keahlian

 

           

Cara

Bilangan Ahli Baru

Potongan Biro Angkasa

50

Tunai

5,972

Ahli seumur hidup

52

Jumlah

6,074

 

 

4.       CAWANGAN

 

Sehingga 31 Disember 2018, sebanyak 11 negeri telah menubuhkan cawangan iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor.

 

 

5.       BIRO-BIRO

 

Biro Pendidikan

 

Selain daripada menggerakkan inisiatif dalam beberapa siri rundingan untuk merancakkan lagi program pendidikan, Biro Pendidikan turut mengadakan program-program latihan seperti berikut:

 

i)          Bengkel Outcome Based Education (Obe) Dan Penilaian Peperiksaan Lembaga Pembantu Perubatan, Siri 1 (14 – 16 November 2017).

ii)         Konferens Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan 2019 (7 – 10 Mac 2019).

 

 

 

Biro Kebajikan

 

Pengwujudan Tabong Kebajikan Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia menjadi matlamat PPPM untuk membantu ahli-ahli yang kurang bernasib baik. Antara tujuan Tabong Kebajikan ini adalah:

i)       Memberi bantuan khidmat nasihat kepada ahli yang ingin meningkatkan kemahiran dan kepakaran profesional.

ii)      Memberi bantuan kepada ahli yang sakit berpanjangan.

iii)     Memberi sumbangan kepada ahli yang sakit dan memerlukan rawatan dalam wad.

iv)    Untuk membolehkan penama ahli atau waris yang sah mendapat bantuan apabila berlaku kematian ahli.

v)     Mengadakan program kemasyarakatan, kebajikan, lawatan sambil belajar bagi ahli.

vi)    Memberi sumbangan kepada ahli dan juga Pembantu Perubatan yang terlibat dengan bencana alam seperti banjir, kebakaran, kemalangan dan tanah runtuh.

 

Sehingga 31 Mac 2019, seramai 23 orang Pembantu Perubatan telah menerima sumbangan daripada Tabong Kebajikan PPPM yang kesemuanya berjumlah RM5,700.00 sebagaimana yang ditujukan pada Jadual 3.

 

Jadual 3: Sumbangan Tabong Kebajikan PPPM

 

Tahun

Bilangan  Penerima

Jumlah  Sumbangan

2017

 

 

1.    Faedah Masuk Wad Ahli Sakit

10 orang X RM200.00

RM2,000.00

2.    Kematian Ahli

1 orang X RM500.00

RM500.00

 

 

 

2018

 

 

1.    Faedah Masuk Wad Ahli Sakit

11 orang X RM200.00

RM2,200.00

2.    Kematian Ahli

1 orang X RM1,000.00

RM1,000.00

Jumlah

23 orang

RM5,700.00

 

 

Biro Ekonomi

 

Bagi menambah pendapatan ahli, Koperasi Pembantu Perubatan Selangor Berhad (KoPPSB) telah dipertanggungjawabkan untuk meneroka peluang menjana pendapatan melalui beberapa aktiviti, antaranya:

i)       Pendidikan/Latihan (Am dan Spesifik);

ii)      Latihan dalam Bidang ICT; dan

iii)     Membekal peralatan pakai buang dan buku perubatan.

 

Modal (kewangan) KoPPSB adalah daripada sumbangan modal syer anggota KoPPSB. Modal syer minima yang ditetapkan dibawah Undang-Undang Kecil KoPPSB bagi seseorang anggota adalah sebanyak RM500.00. Disamping itu, KoPPSB juga boleh menerima simpanan khas atau deposit daripada anggota.

 

KoPPSB bergerak dibawah landasan Undang-Undang Koperasi yang dikawal selian oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). Laporan penuh mengenai aktiviti KoPPSM boleh dirujuk daripada Laporan Mesyuarat Agung KoPPSB.

 

 

 

 

6.       AKTIVITI-AKTIVITI

 

27.5.2017 @ Mesyuarat Ahli Majlis Tertinggi Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia Bilangan 1 Penggal 2017/2018

·  Penubuhan PPPM Cawangan Wilayah Persekutuan;

·  Pindaan Perlembagaan PPPM;

·  Laporan Biro-Biro;

·  Konferens Kebangsaan Pernolong Pegawai Perubatan 2017;

·  Status keahlian;

·  Pengurusan Cek dan Akaun Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia;

·  Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Bil 1 Penggal 2017/2018;

·  Laman Web KKPPPSM;

·  Pelupusan asset;

·  Hari Pembantu Perubatan;

·  Khairat kematian;

·  Program Sarjana Sains Kesihatan Pekerjaan;

·  Usul-Usul yang diluluskan oleh Mesyuarat Agung Dwi Tahunan Perwakilan Kali Ke-2;

·  Pingat Kebesaran;

·  Seminar PPP Dalam Perubatan Forensik;

·  Seminar PPP Dalam Perubatan Peperangan; dan

·  Kunjungan Hormat ke Pejabat KSU & KPK.

 

8.6.2017 @ Mesyuarat Pasca Nilai Konferens Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan 2017

Mesyuarat diadakan di Bahagian Penolong Pegawai Perubatan, Jabatan Kesihatan Negeri Johor bagi memastikan semua perkara berkaitan konferens dapat diselesaikan khususnya yang berkaitan dengan kewangan disamping mendapatkan maklumbalas bagi menambahbaik dan melancarkan urusan penganjurannya pada masa akan datang.

 

15.7.2017 @ Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia Bilangan 1 Penggal 2017/2018

·Ijazah Sarjana Muda Sains Forensik;

·Penerbitan Buletin Profesionku;

·Program latihan jangka pendek luar negara;

·Diploma Paramedik;

·Bengkel Hala Tuju Profesion Pembantu Perubatan;

·Bachelor of Science Contemporary Healthcare;

·KKPPPSM mohon menumpang laman web PPPM;

·Bachelor of Science in Healthcare Practise Development;

·Program Sarjana Sains Kesihatan Pekerjaan;

·Pembekalan tali leher, tali pinggang dan tudung;

·Penjenamaan semula Diploma Pembantu Perubatan kepada Diploma Sains Perubatan dan Kesihatan/Diploma in Medical and Health Sciences (DHMS);

·Konferens Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan 2017Kolokium Penolong Program Team Building;

·Program roadshow PPPM;

·Laporan Biro-Biro;

·Penyata Kewangan;

·Laporan Aktiviti Cawangan;

·Sambutan Hari Pembantu Perubatan;

·Penggantian signboard WISMA PEMBANTU PERUBATAN; dan

·Tajaan lawatan luar negara.

 

10.11.2017 @ Mesyuarat Ahli Majlis Tertinggi Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia Bilangan 2 Penggal 2017/2018

·  Penubuhan PPPM Cawangan Wilayah Persekutuan;

·  Pindaan Perlembagaan PPPM;

·  Laporan Biro-Biro;

·  Pasca Nilai Konferens Kebangsaan Pernolong Pegawai Perubatan 2017;

·  Pingat Kebesaran;

·  Seminar PPP Dalam Perubatan Forensik;

·  Seminar PPP Dalam Perubatan Peperangan;

·  Kunjungan Hormat ke Pejabat KSU & KPK;

·  Bengkel Pembangunan Item Soalan Diploma Pembantu Perubatan;

·  Peperiksaan Khas Lembaga Pembantu Perubatan;

·  Pengasingan dan pemodenan Perkhidmatan Penjagaan Pra Hospital;

·  Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan;

·  Latihan di Jabatan Obstetrik & Ginekologi (O&G); dan

·  Pelan Pembangunan Profesion PPP (6P).

 

11.11.2017 @ Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia Bilangan 2 Penggal 2017/2018

·      Ijazah Sarjana Muda Sains Forensik;

·      Tambahan sarjana muda dalam bidang berkaitan;

·      Program latihan jangka pendek luar negara;

·      Diploma Paramedik;

·      Peperiksaan Khas Lembaga Pembantu Perubatan;

·      Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan;

·      Latihan di Jabatan Obstetrik & Ginekologi (O&G);

·      Pengasingan dan pemodenan Perkhidmatan Penjagaan Pra Hospital;

·      Perkara-perkara berbangkit;

·      Laporan Biro-Biro;

·      Penyata Kewangan;

·      Laporan Aktiviti Cawangan;

·      Sarjana Muda Psikologi;

·      Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan; dan

·      PPW yang telah dilantik sebagai Instruktor Klinikal.

 

14 – 16.11.2017 @ Bengkel Outcome Based Education (Obe) Dan Penilaian Peperiksaan Lembaga Pembantu Perubatan, Siri 1

Bengkel ini diadakan di Bayu Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan melibatkan hampir para pengajar dan pensyarah IPT Awam dan Swasta yang terlibat di dalam Program Diploma Pembantu Perubatan.

 

4.5.2018 @ Mesyuarat Ahli Majlis Tertinggi Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia Bilangan 3 Penggal 2017/2018

·Perkara-perkara berbangkit;

·Kunjungan Hormat ke Pejabat KSU & KPK;

·Laporan Biro-Biro;

·Laporan Penyatan Kewangan; dan

·Hal-hal lain.

 

5.5.2018 @ Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia Bilangan 3 Penggal 2017/2018

·Perkara-perkara berbangkit;

·Tambahan sarjana muda dalam bidang berkaitan;

·Bachelor of Science in Health Practise Development;

·Program Bachelor of Science in Healthcare Practise;

·Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan (OUM);

·Persidangan Asia Emergency Medical Service (EMS Asia 2018) di Davao, Filipina

·Mens Health Conference;

·Buletin Profesionku;

·Tawaran Pakej Pelancongan KoPPSB;

·Aduan kualiti tali leher yang kurang memuaskan;

·Isu kekeliruan gelaran ‘Penolong Pegawai Perubatan’;

·National Competition Megamind Challenge;

·Perlawanan Bowling PPP Peringkat Kebangsaan;

·Laporan Biro-Biro;

·Laporan Penyata Kewangan;

·Laporan Aktiviti Cawangan;

·Laporan air bumbung bocor di Aras 2 Wisma Pembantu Perubatan

·Pengurusan Wisma Pembantu Perubatan; dan

·Laporan audit.

 

11.5.2018 @ Mesyuarat Mengenai Program Bachelor Of Science (Honour) Health Practice Development, Bil. 1/2018

Mesyuarat telah diadakan bersama para siswazah BSc. Health Practice Development di Wisma Tek, Jalan Hui Sing Kuching Sarawak. Mesyuarat ini adalah inisiatif Persatuan Penolong Pegawai Perubatan Sarawak dan Kesatuan Penolong Pegawai Perubatan Sarawak.

 

1.9.2018 @ Mesyuarat Ahli Majlis Tertinggi Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia Bilangan 4 Penggal 2017/2018

·Perkara-perkara berbangkit;

·Penubuhan PPPM Cawangan Wilayah Persekutuan;

·Pingat Kebesaran;

·Seminar PPP Dalam Perubatan Medan;

·Laporan Biro-Biro;

·Laporan Penyata Kewangan;

·Laporan Aktiviti Cawangan; dan

·Pemasangan kabinet di Wisma Pembantu Perubatan.

 

2.9.2018 @ Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia Bilangan 4 Penggal 2017/2018

·Perkara-perkara berbangkit;

·Ijazah Sarjana Muda Sains Forensik;

·Tambahan sarjana muda dalam bidang berkaitan;

·Bachelor of Science in Health Practise Development;

·Konferens Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan 2019 dan Sambutan Hari Pembantu Perubatan Tahun 2019;

·Pelucutan jawatan Pengerusi PPPMCN Kedah;

·Permohonan sumbangan dan dana bagi peserta mengikuti Persidangan Asia Emergency Medical Service (EMS Asia 2018) di Davao, Filipina;

·Permohonan menaja peserta Mens Health Conference;

·Buletin Profesionku;

·Tawaran Pakej Pelancongan KoPPSB;

·Aduan kualiti tali leher yang kurang memuaskan;

·Program Team Building;

·Seminar PPP Dalam Perubatan Forensik;

·Seminar PPP Dalam Perubatan Medan;

·Bengkel OBE;

·Latihan dan penilaian Perkhidmatan Pra Hospital (PHC) ;

·Sumbangan kematian ahli;

·Laporan Biro-Biro;

·Laporan Penyata Kewangan;

·Laporan Aktiviti Cawangan;

·Laporan air bumbung bocor di Aras 2 Wisma Pembantu Perubatan;

·Pengurusan Wisma Pembantu Perubatan;

·Penutupan Program Diploma di ILKKM;

·Kunjungan Hormat Keatas Yang Berhormat Menteri Kesihatan;

·Kembara Sihat Di Jalanan Ver.2.0;

·Konferens Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan 2019;

·Potongan yuran tahunan keahlian melalui Biro Angkasa ;

·Ekspedisi Mendaki Gunung Kinabalu bertemakan “Warga Aktif, Warga Produktif”;

·Kemaskini pendaftaran AJK Cawangan dalam eROS; dan

·Laporan audit.

 

21.9.2018 @ Sesi Kunjungan Hormat Ke Atas Yang Berhormat Menteri Kesihatan 

Sesi kunjungan ini adalah bertujuan untuk membincangkan pelbagai perkara bagi memenuhi kepentingan bersama dan kemajuan profesion Pembantu Perubatan atau Penolong Pegawai Perubatan.

 

24.11.2018 @ Majlis Berkhatan Tahunan 2018 Jabatan Penjara Kajang

Majlis berkhatan ini merupakan acara tahunan Jabatan Penjara Kajang. Seramai 35 orang anak-anak anggota Jabatan Penjara Kajang telah dikhatankan dengan selamat.

 

25.11.2018 @ Majlis Berkhatan di Taman Jasmin, Kajang

Majlis berkhatan ini merupakan anjuran Jawatankuasa Surau Taman Jasmin, Kajang. Seramai 55 orang anak-anak anggota Jabatan Penjara Kajang telah dikhatankan dengan selamat.

 

1.12.2018 @ Program Berkhatan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Majlis berkhatan ini merupakan acara tahunan UPNM. Seramai 60 orang anak-anak anggota Jabatan Penjara Kajang telah dikhatankan dengan selamat.

 

13.1.2019 @ Sesi Perbincangan Bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan

PPPM telah menemui YB TMK bagi menyatakan rasa terkilan dan dukacita daripada ahli profesion Pembantu Perubatan (Penolong Pegawai Perubatan) berikutan kenyataan yang disiarkan di dalam akhbar tersebut menyentuh tentang beberapa sebab penutupan Klinik 1Malaysia. Pertemuan ini juga bertujuan mendapatkan pencerahan berhubung beberapa kenyataan yang disiarkan oleh akhbat terbabit.

 

8.2.2018 @ Mesyuarat Ahli Majlis Tertinggi Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia Bilangan 5 Penggal 2017/2018

·Perkara-perkara berbangkit;

·Laporan Biro-Biro;

·Laporan Penyata Kewangan;

·Laporan Aktiviti Cawangan; dan

·Pemasangan kabinet di Wisma Pembantu Perubatan.

 

9.2.2019 @ Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia Bilangan 5 Penggal 2017/2018

·Perkara-perkara berbangkit;

·Tambahan sarjana muda dalam bidang berkaitan;

·Bachelor of Science in Health Practise Development;

·Konferens Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan 2019 dan Sambutan Hari Pembantu Perubatan Tahun 2019;

·Laporan Biro-Biro;

·Laporan Penyata Kewangan;

·Laporan Aktiviti Cawangan;

·Akedemi Pembantu Perubatan;

·Kunjungan Hormat Keatas Yang Berhormat Menteri Kesihatan;

·Program Kembara Sihat Di Jalanan (KSDJ) Ver.2.0;

·Cuti Belajar Bergaji Penuh;

·Peperiksaan Khas Lembaga Pembantu Perubatan;

·Peperiksaan kompetensi bagi tujuan pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan;

·Southern Peninsular Wound Medicine Conference 2019;

·Mesyuarat Agung Perwakilan PPPM Kali Ke-3;

·Penubuhan PPPM Cawangan Kuala Kuala Lumpur; dan

·Petikan siaran akhbar pada 5 Februari 2019 berhubung kenyataan Timbalan Menteri Kesihatan mengenai penutupan Klinik Komuniti.

 

7.       RUMUSAN

 

Barisan Ahli Jawatankuasa Pusat bagi penggal 2017/2018 telah menunjukkan komitmen untuk menjayakan amanah sebagaimana yang telah diberikan.AJK Pusat merakamkan penghargaan dan  terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama dan menghulurkan sumbangan dalam menjayakan aktiviti-aktiviti PPPM. Sama-samalah kita berdoa semoga profesion kita terus diberikan pengiktirafan, kekal relevan dan berada pada satu yang yang boleh dibanggakan, InsyaAllah. Kenangkanlah jasa-jasa sumbangan pejuang-pejuang yang terdahulu dan terus memberikan sokongan yang padu bagi memantapkan lagi kesepakatan, kemuafakatan, perpaduan dan  kerjasama diantara warga PPP. Barisan AJK Pusat PPPM 2017/2018  mengharapkan agar AJK Pusat PPPM bagi Penggal 2019/2020 akan meneruskan agenda untuk memartabat dan memperkasakan profesion dan berusaha untuk meningkatkan bilangan keahlian.

 

Tahniah juga diucapkan kepada Pegawai-Pegawai Ibupejabat kerana telah menjalankan kewajipan mereka dengan cemerlang, selaras dengan Fasal 9 Perlembagaan PPPM. Barisan Pegawai-Pegawai Ibupejabat baharu diharap dapatmendayakan lagi PPPM untuk memainkan peranannya.

 

 

          Disediakan oleh :

 

 

          AMIN ZAFRI BIN ABD RAHMAN

          Setiausaha Agung

          Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia

 

 

 

  

Pengumuman

Welcome to Malaysian Association of Medical Assistants (MAMA)

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (ROS) telah meluluskan pindaan perlembagaan yang baru Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia melalui Surat bertarikh 8hb Ogos 2019. Pindaan yang baru boleh dimuat turun dilaman web ini.

Sila ambil maklum, dengan kelulusan ini  , Yuran berikut diluluskan

Yuran Masuk   : RM 10

Yuran Tahunan: RM 50

Untuk menjadi ahli, bayaran permulaan ialah sebanyak RM 60 (Yuran Masuk RM 10 + Yuran Tahunan RM50)

Sekian,

Pengerusi Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESY EXCO PERSATUAN telah bersetuju untuk mengeluarkan KAD KEAHLIAN kepada Ahli-ahli yang membuat potongan melalui . BIRO ANGKASA shj. Ahli-ahli diperlukan menyediakan sekeping gambar berukuran passport dan emailkan kepada Persatuan di ma.pppm@gmail.com . Untuk mengetahui status potongan, sila ke PERMOHONAN KAD dipaparan Utama Laman sesawang. Harap maklum

-------------------------------------------------
LATEST -31st Aug 2019.
Only about 70% PPPs of 18,000 Registered had contributed to TABUNG WISMA. Please ask your supervisor regarding your contributions.


--------------------------------------------------
KEDUDUKAN TERKINI KEAHLIAN SEHINGGA :-

Setakat 30hb Apr 2019 - Jumlah keahlian 6030

Setakat 31hb Mei 2019 - Jumlah keahlian 6073

Setakat 30hb Jun 2019- Jumlah keahlian 6080

Setakat 31hb July 2019- Jumlah keahlian 6105

Setakat 31hb Ogos 2019- Jumlah keahlian 6155

 

Semakkan boleh dilakukan dgn memasukkan No KP pada SEMAKAN STATUS

** Utk makluman semua, PPP yg menggunakan online Pendaftaran dan Online Renewal Membership meningkat dari masa kesemasa.
-----------------------------------------------

Saranan ini ditujukan kepada semua PPP yang masih belum menyumbang ke Tabung WISMA PEMBANTU PERUBATAN terutama PPW. Setakat 31 Ogos 2019, hanya 70% shj PPP(Jumlah pungutun RM 702,000) yang telah menyumbangkan ke Tabung WISMA. Kerjasama diminta juga kepada semua Penyelia PPP baik di Hospital/Pejabat Kesihatan supaya menyemak balik mana-mana PPP dibawah jagaan yang belum membuat caruman.

Sekian, harap maklum


-------------------------------------------------
AKTIVITI DI WISMA PP BULAN  Ogos/ Sept 2019

Mesy ALK  akan diadakan sebagaimana berikut:-

Tarikh :-24hb Ogos 2019(Sabtu)

Masa :- 10.00 pagi sehingga selesai

Tempat :- Wisma PP, Reko Sentral, Kajang

 SEMUA ALK DIMINTA HADIR

.....................................................................................................................................

 

Selasa, 19 November 2019
20 Rabiu awal 1441 Hijrah

LAMAN KKPPPSM

Kesatuan Kebangsaan Penolong Pegawai Perubatan Semenanjung Malaysia

Klik Disini

Lokasi Kami

11-2, Aras 2, Wisma Pembantu Perubatan, Jln Reko Sentral 9,  Reko Sentral, 43000 Kajang, Selangor
Tel: 03 8734 0109  Fax: 03 87399452      WApps:- 0167555232

 

 

Pautan PPP

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

 

Pautan Rasmi

Maklumat Pelawat

1585947
Hari ini
Kelmarin
Minggu ini
Bulan ini
Keseluruhan
476
751
1912
14197
1585947

 

Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.